سهامداران

ردیف سهامداران
1 پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری
 
2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهرکرد
 
3 دانشگاه شهرکرد
 
4 اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی شهرکرد
 
5 شرکت دارو سازی مادر داروی شهرکرد
 
6 شرکت دانش بنیان زیست رویش
 
7 شرکت تولیدی بازرگانی نیترات صنعت نگین
 
8 شرکت تولیدی خدماتی آریان توتیای شهرکرد
 
9 شرکت پارسیان فیبر ارتباط
 
10 شرکت دانش تجهیز فرزانه
 
11 شرکت آتیه سازان نگین فراز
 
12
 
شرکت سپنتا مدار پایا تراشه
13 نانو بلوره پارس