تماس با ما

آدرس: شهرکرد، بلوار فارابی، تقاطع خیابان سعدی و بلوار فارابی، پلاک 79، پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری
دفتر صندوق پژوهش و فناوری
تلفن: 33354741-038