اعطاي تسهيلات ارزان قيمت به شرکتهاي واجد شرايط

کد خبر: 10282 تاریخ انتشار: 1398/09/09
نمایش: 362
اخبار
صندوق پژوهش و فناوري استان در نظر دارد به شرکتهاي واجد شرايط مستقر در پارک تسهيلات ارزان قيمت ارائه نمايد. جهت کسب اطلاعات بيشتر به دفتر صندوق واقع در پارک علم و فناوري استان مراجعه نماييد. 

افزودن دیدگاه